Sayfa Sayısı: 286
Kategori: Şiir
Yazar: Pir Sultan Abdal
CK Okunma Sayısı: 96

Butun Siirleri - Pir Sultan Abdal

Butun Siirleri - Pir Sultan Abdal
turnalar ali'mi görmediniz mi yemen ellerinden beri gelirim turnalar ali'mi görmediniz mi hava üzerinde sema ederken turnalar ali'mi görmediniz mi şah'ım hayber kalesini yıkarken nice yezit halka olup bakarken muhammet mustafa hacc'a çıkarken turnalar ali'mi görmediniz mi kim gördü deryada balık izini eğildi kanber'in öptü gözünü turnalardan işittim avazını

turnalar ali'mi görmediniz mi havanın yüzünde sema tutarken ab-ı kevser şarabından içerken muhammet gül ü reyhanın seçerken turnalar ali'mi görmediniz mi şeriat yolunu muhammet açtı

tarikat menzilini ali seçti

bu meydandan nice erenler geçti turnalar ali'mi görmediniz mi pir sultan'ım eydür konup göçelim gelin kevser şarabından içelim ali'nin uğruna serden geçelim turnalar ali'mi görmediniz mi eğer dost ırmağın

eğer dost ırmağın gözün ararsan serçeşme'den gelir suyun durusu ali muhammet'tir muhammet ali ikisi de bir elmanın yarısı

ali'm engür ezdi kırklar da içti kırkı da mest oldu kendinden geçti muhabbetin kapısını kim açtı cümlesi de bir ikrarın çerisi ali'm yola gider menzili keser sofi nerde olsa yalanı basar bir kale yaptırmış on iki hisar sor nedendir duvarının örüsü dört kapısı vardır kırk da dükkanı üçyüz altmış altı gevher madeni on yedi kişidir alıp satanı

cümlesinin sarrafıdır birisi o kalenin bedenine kuş konar kanadı üstünde kandiller yanar pir sultan abdal'ım secdeye iner aşık oldum gitmez benzim sarısı gönder bizi safa ile